ΘΑΝΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 48644 | Fide: 25889311 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 891 0
2023B 891 0
2023Α 891 0
2022B 891 6
2022A 869 0
2021B 869 1
2021A 893 0
2020B 893 5
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -