ΣΥΡΟΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 48673 | Fide: 25869469 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 961 0
2023Α 961 0
2022B 961 0
2022A 961 0
2021B 961 0
2021A 961 0
2020B 961 3
2020A 921 7
2019B 913 7
2019A 872 8
2018B 893 8
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -