ΣΥΡΟΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 48673, Fide: 25869469

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 961 0
2020B 961 3
2020A 921 7
2019B 913 7
2019A 872 8
2018B 893 8
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -