ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 48685 | Fide: 25858173 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1525 19
2023Α 1448 15
2022B 1284 21
2022A 1312 16
2021B 1138 13
2021A 1086 0
2020B 1086 0
2020A 1086 1
2019B 1108 6
2019A 986 6
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι