ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 48715, Fide: 25882376

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1500 17
2020A 1474 25
2019B 1579 33
2019A 1157 16
2018B 1108 20
2018A 1033 13
2017B 928 19
2017A 881 5
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -