ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 48715 | Fide: 25882376 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1539 8
2022B 1493 31
2022A 1458 12
2021B 1528 40
2021A 1500 0
2020B 1500 17
2020A 1474 25
2019B 1579 33
2019A 1157 16
2018B 1108 20
2018A 1033 13
2017B 928 19
2017A 881 5
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -