ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 48716 | Fide: 25882392 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1192 40
2023Α 1250 19
2022B 1348 16
2022A 1224 25
2021B 1262 23
2021A 1168 0
2020B 1168 9
2020A 1041 11
2019B 968 14
2019A 872 6
2018B 892 9
2018A 933 5
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -