ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΒΑΛΕΡΙΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 48717 | Fide: 25881442 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1558 22
2023B 1480 19
2023Α 1610 21
2022B 1592 24
2022A 1558 12
2021B 1567 46
2021A 1293 0
2020B 1293 16
2020A 1214 15
2019B 1194 24
2019A 1055 5
2018B 1029 25
2018A 915 0
2017B 885 10
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -