ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 02/1993, ΕΣΟ: 48776, Fide: 25883011

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1032 0
2020B 1032 0
2020A 1032 0
2019B 1032 0
2019A 1032 0
2018B 1032 0
2018A 1032 6
2017B 996 0
2017A 996 5
2016B - 0
Παλαιότερα -