ΣΠΣ "ΚΥΝΟΣΑΡΓΕΣ"

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ *
1 01569 4287231 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/01/1947 Α ΑΚ 1780 0
2 01588 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17/04/1955 Α ΑΚ 1699 0
3 02152 4215230 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/12/1966 Α ΥΜ 1450 0
4 12523 25825321 ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28/06/1977 Α ΓΚ 1414 0
5 38729 4287240 ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 18/06/1987 Α 1281 0
6 29290 4217233 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 02/05/1992 Α 1265 0
7 48778 25875167 ΡΗΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 30/05/1983 Α 1208 0
8 42972 25823817 ΡΑΒΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/01/1969 Α 1098 0
9 41990 25810030 ΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/08/1999 Α 1043 0
10 49736 25843818 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/12/2007 Α 1043 0
11 48776 25883011 ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 28/02/1993 Α 1032 0
12 44352 25866524 ΛΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΖΗΣΗΣ 08/06/2005 Α 887 0
13 48767 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19/01/2005 Α - 0
14 48766 ΣΙΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 08/09/2008 Θ - 0
15 49428 25880829 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22/08/2011 Α - 0
16 48763 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/08/2001 Α - 0
17 48765 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 03/03/1965 Α - 0
18 48775 ΠΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/03/1994 Α - 0
19 48771 25882791 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 09/12/2004 Α - 0
20 48774 ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 02/08/1972 Θ - 0
21 49429 25882848 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 17/09/2008 Θ - 0
22 49969 LENDEL ANZHELIKA 01/02/1971 Θ - 0
23 48823 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/01/2007 Α - 0
24 48780 25880888 ΛΑΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20/10/1977 Α - 0
25 48777 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 07/08/1989 Α - 0
26 48779 25880748 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/06/1979 Α - 0
27 48773 ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 03/08/1975 Θ - 0
28 48782 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/10/1965 Α - 0
29 51057 42108977 ΣΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/08/2008 Α - 0
30 48764 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 16/10/1999 Θ - 0
31 48877 25882910 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12/10/1980 Α - 0
32 51055 25896750 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18/12/1989 Α - 0
33 48772 MALAJ LIVJOLA 10/11/1987 Θ - 0
34 49554 25882970 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 08/07/2005 Α - 0
35 48781 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/08/1972 Α - 0
36 51056 25896628 ΔΕΓΑΪΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ 15/04/2008 Θ - 0