ΡΗΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 05/1983, ΕΣΟ: 48778 | Fide: 25875167 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1208 0
2022B 1208 0
2022A 1208 0
2021B 1208 0
2021A 1208 0
2020B 1208 0
2020A 1208 0
2019B 1208 0
2019A 1208 0
2018B 1208 0
2018A 1208 7
2017B 1186 7
2017A 1161 11
2016B - 2
Παλαιότερα -