ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 49736 | Fide: 25843818 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1043 0
2023Α 1043 0
2022B 1043 0
2022A 1043 0
2021B 1043 0
2021A 1043 0
2020B 1043 0
2020A 1043 0
2019B 1043 0
2019A 1043 0
2018B 1043 0
2018A 1043 7
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -