ΝΤΡΟΥΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/1980, ΕΣΟ: 48798 | Fide: 25870920 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 800 0
2023B 800 0
2023Α 800 0
2022B 800 2
2022A 806 0
2021B 806 0
2021A 806 0
2020B 806 0
2020A 806 4
2019B 824 3
2019A 803 0
2018B 803 7
2018A 800 8
2017B 800 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -