ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 48807, Fide: 25883453

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1110 13
2020A 1054 14
2019B 936 17
2019A 841 3
2018B 830 4
2018A 843 5
2017B 849 8
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι