ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 48820 | Fide: 25870963 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 869 0
2022B 869 4
2022A 821 1
2021B 827 0
2021A 827 0
2020B 827 0
2020A 827 1
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι