ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 48827 | Fide: 25883623 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 946 0
2023Α 946 0
2022B 946 0
2022A 946 0
2021B 946 0
2021A 946 0
2020B 946 0
2020A 946 4
2019B 936 0
2019A 936 7
2018B 884 0
2018A 884 5
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -