ΖΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48843 | Fide: 25897519 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1170 0
2023B 1170 0
2023Α 1170 0
2022B 1170 0
2022A 1170 0
2021B 1170 4
2021A 1189 0
2020B 1189 9
2020A 1062 7
2019B 1046 12
2019A 1015 16
2018B 931 21
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -