ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 48844, Fide: 25885910

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι