ΣΦΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 48858 | Fide: 42104807 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 867 6
2023Α 937 12
2022B 925 8
2022A - 2
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -