ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 48861 | Fide: 25871412 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1115 0
2023Α 1115 0
2022B 1115 0
2022A 1115 0
2021B 1115 0
2021A 1115 0
2020B 1115 0
2020A 1115 0
2019B 1115 0
2019A 1115 0
2018B 1115 1
2018A 1094 37
2017B 885 4
2017A 830 9
2016B - 0
Παλαιότερα -