ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2002, ΕΣΟ: 48871 | Fide: 25871943 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1156 0
2023Α 1156 12
2022B 1200 4
2022A 1185 14
2021B 1061 0
2021A 1061 0
2020B 1061 0
2020A 1061 0
2019B 1061 0
2019A 1061 0
2018B 1061 0
2018A 1061 0
2017B 1061 0
2017A 1061 9
2016B 1240 7
Παλαιότερα -