ΜΑΓΚΝΤΑΛΑΝΙ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 48878 | Fide: 25882880 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 902 0
2023B 902 0
2023Α 902 0
2022B 902 0
2022A 902 0
2021B 902 0
2021A 902 0
2020B 902 0
2020A 902 5
2019B 888 0
2019A 888 6
2018B 892 0
2018A 892 5
2017B 858 0
2017A 858 5
2016B - 0
Παλαιότερα -