ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 48883 | Fide: 25868632 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1042 0
2022A 1042 0
2021B 1042 0
2021A 1042 0
2020B 1042 0
2020A 1042 0
2019B 1042 0
2019A 1042 7
2018B 1019 6
2018A 950 11
2017B 950 8
2017A 979 7
2016B - 0
Παλαιότερα -