ΧΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/1980, ΕΣΟ: 48907, Fide: 25872761

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι