ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 48973 | Fide: 25870173 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1947 57
2023Α 1985 25
2022B 2044 62
2022A 1638 32
2021B 1634 55
2021A 1599 0
2020B 1599 29
2020A 1427 18
2019B 1420 63
2019A 1479 40
2018B 1081 24
2018A 1221 30
2017B 988 18
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -