ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 48992 | Fide: 25877313 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1144 0
2023Α 1144 0
2022B 1144 0
2022A 1144 0
2021B 1144 15
2021A 1278 0
2020B 1278 15
2020A 1187 6
2019B 1137 14
2019A 989 11
2018B - 3
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι