ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 48992, Fide: 25877313

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1278 15
2020A 1187 6
2019B 1137 14
2019A 989 11
2018B - 3
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι