ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/1969, ΕΣΟ: 49008 | Fide: 25876856 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 0
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 5
2020A 800 3
2019B 810 9
2019A 800 0
2018B 800 12
2018A 800 3
2017B 800 14
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -