ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 49034 | Fide: 25876147 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1136 1
2023B 1110 3
2023Α 1159 8
2022B 1131 2
2022A 1077 4
2021B 1061 4
2021A 1039 0
2020B 1039 0
2020A 1039 11
2019B 950 15
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -