ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 49034, Fide: 25876147

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1039 0
2020A 1039 11
2019B 950 15
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -