ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 49036 | Fide: 25876171 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1071 22
2023Α 1163 22
2022B 958 22
2022A 1040 15
2021B 955 15
2021A 976 0
2020B 976 9
2020A 876 18
2019B 830 24
2019A 835 14
2018B 830 13
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -