ΒΕΝΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 49042 | Fide: 25858750 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 957 0
2023Α 957 0
2022B 957 0
2022A 957 0
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 12
2020A 954 17
2019B 882 3
2019A 830 13
2018B 830 5
2018A - 4
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -