ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 49045, Fide: 25874322

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1580 0
2020B 1580 12
2020A 1497 18
2019B 1473 35
2019A 1315 28
2018B 998 11
2018A 870 17
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -