ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 49045 | Fide: 25874322 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1746 13
2023B 1719 28
2023Α 1645 17
2022B 1610 18
2022A 1612 12
2021B 1578 20
2021A 1580 0
2020B 1580 12
2020A 1497 18
2019B 1473 35
2019A 1315 28
2018B 998 11
2018A 870 17
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -