ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 49051 | Fide: 25881760 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1126 0
2023Α 1126 0
2022B 1126 0
2022A 1126 1
2021B 1146 1
2021A 1154 0
2020B 1154 0
2020A 1154 5
2019B 1144 10
2019A 1169 15
2018B 1132 0
2018A 1132 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -