ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 49074 | Fide: 25876880 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 892 0
2023Α 892 0
2022B 892 0
2022A 892 0
2021B 892 9
2021A 817 0
2020B 817 0
2020A 817 10
2019B 851 5
2019A 843 10
2018B 813 0
2018A 813 2
2017B 830 5
2017A 830 5
2016B - 0
Παλαιότερα -