ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 49077 | Fide: 25861310 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1272 15
2023Α 1191 8
2022B 995 10
2022A 1014 10
2021B 948 8
2021A 997 0
2020B 997 0
2020A 997 5
2019B 963 6
2019A 887 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -