ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 49077, Fide: 25861310

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 997 0
2020B 997 0
2020A 997 5
2019B 963 6
2019A 887 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -