ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 49085, Fide: 25868993

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1691 41
2020A 1628 18
2019B 1491 44
2019A 1683 55
2018B 1349 25
2018A 1205 39
2017B 1270 32
2017A 922 19
2016B - 0
Παλαιότερα -