ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 01/1973, ΕΣΟ: 49112 | Fide: 25866982 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1301 19
2023Α 1350 16
2022B 1357 25
2022A 1255 11
2021B 1338 17
2021A 1165 0
2020B 1165 7
2020A 1157 5
2019B 1160 9
2019A 1277 14
2018B 1283 14
2018A 1257 8
2017B 1242 10
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι