ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

Η/Γ: 06/2001, ΕΣΟ: 49114 | Fide: 25875507 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1198 9
2023Α 1199 9
2022B 1126 8
2022A 1132 7
2021B 1128 17
2021A 1151 0
2020B 1151 0
2020A 1151 9
2019B 1155 0
2019A 1155 6
2018B 1223 5
2018A 1251 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -