ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 49121 | Fide: 25874853 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 840 0
2023Α 840 0
2022B 840 0
2022A 840 0
2021B 840 0
2021A 840 0
2020B 840 0
2020A 840 1
2019B 830 6
2019A 830 0
2018B 830 8
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -