ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Η/Γ: 07/1992, ΕΣΟ: 49129, Fide: 25885391

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1013 0
2021A 1013 0
2020B 1013 0
2020A 1013 0
2019B 1013 0
2019A 1013 0
2018B 1013 2
2018A 999 12
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -