ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Η/Γ: 07/1992, ΕΣΟ: 49129 | Fide: 25885391 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1013 0
2023Α 1013 0
2022B 1013 0
2022A 1013 0
2021B 1013 0
2021A 1013 0
2020B 1013 0
2020A 1013 0
2019B 1013 0
2019A 1013 0
2018B 1013 2
2018A 999 12
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -