ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 49137, Fide: 25880012

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1115 0
2020B 1115 0
2020A 1115 15
2019B 1175 19
2019A 1075 36
2018B 996 7
2018A 1054 21
2017B 956 12
2017A 830 5
2016B - 0
Παλαιότερα -