ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 05/1973, ΕΣΟ: 49158 | Fide: 25874012 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1453 14
2023B 1472 11
2023Α 1601 16
2022B 1548 12
2022A 1589 5
2021B 1601 16
2021A 1523 0
2020B 1523 12
2020A 1556 11
2019B 1501 7
2019A 1514 23
2018B 1283 1
2018A 1279 0
2017B 1279 0
2017A 1279 9
2016B 1277 6
Παλαιότερα -