ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 49165, Fide: 25882350

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1215 9
2020A 1191 10
2019B 1139 18
2019A 947 11
2018B 846 17
2018A 830 10
2017B 830 17
2017A 920 6
2016B - 0
Παλαιότερα -