ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 49165 | Fide: 25882350 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1248 0
2023Α 1248 6
2022B 1232 4
2022A 1255 22
2021B 1172 27
2021A 1215 0
2020B 1215 9
2020A 1191 10
2019B 1139 18
2019A 947 11
2018B 846 17
2018A 830 10
2017B 830 17
2017A 920 6
2016B - 0
Παλαιότερα -