ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 49173 | Fide: 25875361 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 9
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι