ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 49194 | Fide: 25883895 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1077 0
2022A 1077 0
2021B 1077 0
2021A 1077 0
2020B 1077 0
2020A 1077 0
2019B 1077 3
2019A 1049 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -