ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/1978, ΕΣΟ: 49199 | Fide: 25888307 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 866 0
2022B 866 0
2022A 866 0
2021B 866 0
2021A 866 0
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 0
2019A 866 4
2018B 851 8
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -