ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 49266 | Fide: 25876023 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -