ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 49294 | Fide: 25887696 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1083 0
2023Α 1083 0
2022B 1083 0
2022A 1083 0
2021B 1083 0
2021A 1083 0
2020B 1083 0
2020A 1083 0
2019B 1083 8
2019A 1019 24
2018B 908 4
2018A 865 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι