ΣΚΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 49300 | Fide: 25875620 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1119 0
2023Α 1119 0
2022B 1119 0
2022A 1119 0
2021B 1119 0
2021A 1119 0
2020B 1119 0
2020A 1119 0
2019B 1119 0
2019A 1119 10
2018B 1085 7
2018A 996 10
2017B 940 3
2017A 947 7
2016B - 0
Παλαιότερα -