ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49301, Fide: 25874560

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 949 0
2020B 949 2
2020A 941 4
2019B 897 4
2019A 841 8
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -