ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49301 | Fide: 25874560 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 984 0
2023Α 984 6
2022B 950 3
2022A 966 5
2021B 990 3
2021A 949 0
2020B 949 2
2020A 941 4
2019B 897 4
2019A 841 8
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -