ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 49322 | Fide: 25874500 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 815 0
2023B 815 0
2023Α 815 0
2022B 815 0
2022A 815 0
2021B 815 0
2021A 815 0
2020B 815 0
2020A 815 1
2019B 830 5
2019A 830 10
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -