ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 49323 | Fide: 25874497 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 949 0
2023B 949 0
2023Α 949 0
2022B 949 0
2022A 949 0
2021B 949 0
2021A 949 0
2020B 949 0
2020A 949 14
2019B 1005 12
2019A 918 14
2018B 875 12
2018A 835 13
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -