ΨΩΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 49324 | Fide: 25843842 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1146 0
2023Α 1146 0
2022B 1146 0
2022A 1146 0
2021B 1146 0
2021A 1146 0
2020B 1146 0
2020A 1146 0
2019B 1146 0
2019A 1146 3
2018B 1143 0
2018A 1143 0
2017B 1143 10
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -